Στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων καθώς επίσης και η παραγωγή νέων προϊόντων χρησιμοποιώντας καινούργιες τεχνογνωσίες με στόχο την απόκτηση νέων πελατών σε διαφορετικές βιομηχανίες, στοχεύει φέτος ο όμιλος Αναστάσιος Φάνης, που δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο επεξεργασίας φυσικής ρητίνης, οργανικών ενώσεων και ελαίων παράγοντας πρώτες ύλες και προϊόντα, όπως κολοφώνιο, εστέρες, μαλεϊκές ρητίνες κ.α.

Λόγω του ευρέως φάσματος των προϊόντων που παράγει ο Όμιλος, η δραστηριότητα του έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση έχοντας σημαντικούς πελάτες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Σημειώνεται ότι πέρυσι ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 42.811.333 ευρώ από 35.881.306 ευρώ. Στις ενοποιημένες πωλήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις της Α. Ιγνατιάδης ΕΠΕ, η οποία ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Τα καθαρά μετά φόρων κέρδη του ανήλθαν σε 2.756.850 ευρώ έναντι 2.035.418 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 19,31%. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου την 31/12/2013 διαμορφώθηκε σε 13.697.850 ευρώ από 11.004.100 ευρώ την 31/12/2012, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκε την 31/12/2012 σε 33.107.644 ευρώ και 28.665.659 ευρώ αντίστοιχα την 31/12/2012 παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 3,86% για τον όμιλο και 7,07% για την εταιρεία. Η αύξηση στο ενεργητικό προέρχεται κυρίως από την αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τις αγορές ενσώματων παγίων. Συγκεκριμένα τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρείας στις 31.12.2013 ήταν 3.297.173 ευρώ και 3.148.503 ευρώ αντίστοιχα έναντι 2.384.236 ευρώ και 2.078.633 ευρώ στις 31.12.2012.

Τέλος ο συνολικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε το 2013 κατά 1.361.638 ευρώ και διαμορφώθηκε σε 13.126.904 ευρώ από 14.488.541 ευρώ το 2012, ενώ ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε επίσης κατά 2.274.574 ευρώ και την 31/12/2013 ανερχόταν σε 9.826.731 ευρώ έναντι 12.104.305 ευρώ το 2012. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1961 από τον Αναστάσιο Φάνη και αρχικά λειτούργησε ως μονάδα παραγωγής κολοφωνίου και τερεβινθέλαιου με κατεργασία απόσταξη Ελληνικής πευκορητίνης. Κατά την δεκαετία του ’70 ξεκίνησε την παραγωγή κόλλας χαρτιού με στόχο τη χρήση στην Ελληνική χαρτοβιομηχανία. Μια δεκαετία αργότερα προχώρησε στην παραγωγή εξειδικευμένων υλικών από το κολοφώνιο, όπως εστέρες, μαλεικές ρητίνες, τροποποιημένα κολοφώνια και αμινορητίνες με κύρια χρήση αυτών στην βιομηχανία ξύλου, χρωμάτων βερνικιών, συγκολλητικών ουσιών, μελανιών και καλλυντικών.

Η παραγωγή αλκυδικών και ακρυλικών ρητινών όπως επίσης και βελτιωμένα προϊόντα ρητινελαίου και εξειδικευμένα παράγωγα για τις βιομηχανίες σκυροδέματος, αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Η τελευταία μεγάλη δραστηριότητα του Ομίλου είναι οι κορεσμένοι PowderCoatingsηλεκτροστατικής βαφής.

Πηγή: Χρηματιστήριο (Έντυπη Έκδοση)