Η εμπλοκή με την αναστολή της σύμβασης και οι κινήσεις ΤΑΙΠΕΔ

Εμπλοκή παρουσι΄ζεται στην εένδυση της Lamda Development στο Ελληνικό, αφού το ελεγκτικό Συνέδριο επικαλείται τυπικούς και τεχνικούς λόγους, αναστέλλοντας προσωρινά τουλάχιστον την υπογραφή, Με χθεσινή της ανακοίνωση η Lamda Development γνωστοποίησε ότι ‘ενημερώθηκε τι αόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου από το ΤΑΙΠΕΔ, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ζ’ Κλιμάκιο – Δ’ Διακοπών) κωλύει προσωρινά την υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ’. Η εταιρεία ενημερώθηκε επίσης από το ΤΑΙΠΕΔ ότι αυτό θα ασκήσει αίτηση ανάκλησης της απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός προθεσμίας 15 ημερών, όπως ακριβώς έχει πράξει και σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα κωλύματα’.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως η ‘Lamda Development, η οποία εξ αρχής είχε γνωστοποιήσει ότι εκκρεμούσε ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  θα μελετήσει προσεκτικά την απόφαση, επιφυλασσόμενη όλων των δικαιωμάτων της και θα ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο, ενημερώνοντας παράλληλα αμελλητί το επενδυτικό κοινό.’

Διαγωνισμός για αξιοποίηση τμημάτων ακινήτου στο ΣΕΦ και 2 ακινήτων στην πώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών

Εν τω μεταξύ, το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά στην έναρξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε μια φάση, για την αξιοποίηση τμημάτων του ακινήτου στην περιοχή του “Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας”. Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η ήπια ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του ακινήτου γύρω από το στάδιο, διατηρώντας και αναβαθμίζοντας των κοινωνικό και αθλητικό της χαρακτήρα. Το σχέδιο αξιοποίησης, που περιλαμβάνει μια έκταση περίπου 220 στρεμμάτων και την μαρίνα Αθηνών, στοχεύει στην αναβάθμιση και ανάδειξη του ψυχαγωγικού χαρακτήρα της περιοχής. Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση 2 ακινήτων εντός της πρώην Αμερικάνικης βάσης, στην περιοχή Γούρνες Χερσονήσου Ηρακλείου ρήτης με σκοπό την ανάπτυξη μικτών χρήσεων. Το προς αξιοποίηση ακίνητο περιλαμβάνει (α) μια έκταση 30.000 τμ περίπου, όπου προβλέπονται ήπιες ψυχαγωγικές και εμπορικές χρήσεις, καθώς και )β) μια παραθαλάσσια έκταση 316.000 τμ περίπου, οπου προβλέπεται να αναπτυχθεί τουριστικ΄παραθεριστικό χωριό και, δυνητικά, γήπεδο γκόλφ εννέα οπών.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο αξιοποίησης, για το οποίο έχει προηγηθεί διάλογος με τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, δεν περιλαμβάνει τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις που έχουν ήδη παραχωρηθεί στην Περιφέρεια, τον Δήμο και το ΕΛΚΕΘΕ.