Ισχυρότερη παρουσία στη διοίκηση της εταιρίας Jumbo, αποκτά η οικογένεια Βακάκη, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της εταιρίας για τη σύνθεση του Δ.Σ., καθώς η κόρη του επικεφαλής της εταιρίας Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη, αναλαμβάνει υψηλά διοικητικά καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, στο Δ.Σ. της εταιρίας Jumbo A.E.Ε. κατόπιν της παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης της κυρίας Βερναδάκη Καλλιόπης του Εμμανουήλ από τις θέσεις που κατείχε ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, αποφασίστηκε η αντικατάστασή της από την κυρία Σοφία Βακάκη του Αποστόλου Ευαγγέλου με σπουδές και γνώσεις στον οικονομικό τομέα και με επαγγελματική θητεία και εμπειρία ως υπάλληλος της εταιρείας, η οποία θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή της θα τεθεί προς έγκριση στην πρώτη επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

Α. Τέσσερα Εκτελεστικά μέλη:

1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Πρόεδρο του Δ.Σ

2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος. Αντιπρόεδρος

3. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος

4. Σοφία Βακάκη του Αποστόλου Ευαγγέλου, ιδιωτική υπάλληλος, Εντεταλμένη Σύμβουλο.

Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:

1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, δικηγόρος.

Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

1. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος και

2. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, οικονομολόγος.