Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, η Intracom Holdings, υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της hellas online ελέγχουσα άμεσα και έμμεσα το 57,24% αυτής, και η Vodafone-Panafon, ως μέτοχος επίσης κατά 18,43% της εν λόγω εταιρίας, ανακοινώνουν ότι οι δύο Όμιλοι υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της συμμετοχής του Ομίλου Intracom Holdings στην hellas online, έναντι συνολικού τιμήματος για τις Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ποσού € 57,2 εκατ. Μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής το τίμημα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αναλόγως γεγονότων που δύναται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.

Σχετικά με την παραπάνω συμφωνία, o Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS και της hellas online κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης δήλωσε: «Είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες στη χώρα μας, καθώς αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από έναν παγκόσμιο κολοσσό και αναγνώριση της αξίας που έχουμε δημιουργήσει στη hellas online τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις για σύγκλιση και συγκέντρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη στον ευρυζωνικό κλάδο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι διότι μέσα σε 8 χρόνια η hellas online κατάφερε να εξελιχθεί από έναν μεταπωλητή πάροχο υπηρεσιών internet σε έναν ισχυρό πρωταγωνιστή του τομέα των ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, για τον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS, η συγκεκριμένη συμφωνία με ιδιαίτερα επωφελείς όρους για τις συνθήκες της αγοράς, αποφέρει ρευστότητα που θα επιτρέψει στην εισηγμένη την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.»

Σχετικά με την hellas online
Με τις πιο αξιόπιστες νέες τεχνολογικές λύσεις, η hellas online παρέχει ένα ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για οικιακούς πελάτες, καθώς και για επαγγελματίες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και μεγάλους οργανισμούς. Από το 2009, έχει στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone, μέσω μετοχικής σχέσης και εμπορικών συνεργειών, προσφέροντας συνδυαστικά πακέτα κινητής, σταθερής και ADSL Internet. Διαθέτει το 2ο μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, με 5.200+ χλμ. που φτάνει σε 50 νομούς και 141 πόλεις. Έχει 519.000 LLU πελάτες και πάνω από 5.000 εταιρικούς πελάτες, εκ των οποίων 1.500 με Fiber To The Building. Το 2013 τα συνολικά έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα € 227,4 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα € 68,4 εκατ., ενώ οι επενδύσεις συνολικά, από τις αρχές του 2006 ξεπερνούν τα € 440 εκατ.

Σχετικά με την INTRACOM HOLDINGS

Η Intracom ιδρύθηκε το 1977 και από το 1990 είναι εισηγμένη στο Χ.Α. Το Δεκέμβριο 2005 μετασχηματίστηκε σε εταιρία συμμετοχών με την επωνυμία INTRACOM HOLDINGS, παραμένοντας ένας από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Οι σημαντικότερες εταιρίες του χαρτοφυλακίου της είναι οι: INTRACOM TELECOM (τηλεπικοινωνιακά συστήματα και λύσεις), INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS (ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα), INTRASOFT INTERNATIONAL (λύσεις πληροφορικής για δημόσια διοίκηση, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις), ΙNTRAKAT (τεχνικά έργα, μεταλλικές κατασκευές, έργα υποδομών υψηλής τεχνολογίας) και hellas online (παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και σταθερής τηλεφωνίας). Ως όμιλος, η INTRACOM HOLDINGS απασχολεί περίπου 4.800 εργαζόμενους, δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε 80+ χώρες και διατηρεί θυγατρικές σε 27 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: www.intracom.com.