Μειώθηκαν οι ζημιές, βελτιώθηκαν τα EBITDA

Με ζημιογόνο μεν, βελτιωμένο δε καθαρό αποτέλεσμα ήτοι ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2014 για την Intrakatπου πέτυχε ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 71,5 εκατ. ευρώ έναντι 48 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2013, με αύξηση κατά 48,91%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου εμφάνισαν σημαντική βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013, ενώ βελτιωμένα εμφανίζονται και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου που διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο εταιρείες, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 57 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2014 έναντι 38 εκατ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 50,3%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας εμφάνισαν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,1 εκατ. ευρώ.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2014 ανήλθαν σε 129 εκατ. ευρώ ενώ σε επίπεδο εταιρείας ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ.