Πρόκειται για μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών προμήθειας και διανομής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης στην Αττική, και εξυπηρετεί το 40% της Ελληνικής επικράτειας.

Ο λόγος για την ΕΥΔΑΠ, όπου το 2013 όχι μόνο ήταν επικερδής αλλά μια χρονιά ριζικής εξυγίανσης ύστερα από συνεχή προβλήματα όλα αυτά τα έτη που δεν επέτρεπαν την όποια αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Μείζων πρόβλημα για την επιχείρηση αποτελούσε το θέμα των οφειλών του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά εν τέλει μπόρεσε να δοθεί λύση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα τακτοποιήθηκαν και οι αξιώσεις της ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό δημόσιο. Η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά την ταμειακή της ρευστότητα γεγονός το οποίο έδωσε την δυνατότητα για εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων και των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν για χρόνια. Όπως ήταν αναμενόμενο όλα τα άνωθεν συντέλεσαν στην εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρείας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2013 ήταν τα εξής:

  • Αυξημένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 78 εκατ. έναντι 52 εκατ. ευρώ το 2012
  • Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 496 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 65 εκατ. το 2012 και εξάλειψη δανεισμού στο τέλος του 2013 έναντι 182 εκατ. ευρώ το 2012.
  • EBITDA84 εκατ. έναντι 114 εκατ. ευρώ το 2012 λόγω μειωμένου τζίρου και αυξημένων προβλέψεων αναδιάρθρωσης και ρύθμισης των σχέσεων με το Ελληνικό δημόσιο.
  • Ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή 0,73 ευρώ το 2013 έναντι 0,48 ευρώ το 2012
  • Προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 0,36 ευρώ ανά μετοχή πλέον διανομής αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Η ΕΥΔΑΠ με καθοριστικές παρεμβάσεις έχει καταφέρει να ισχυροποιήσει την αναπτυξιακή της πορεία και να εδραιώσει την ηγετική της θέση στο κομμάτι της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Χάρη στην χρήση βέλτιστης τεχνολογίας, στην οικονομική ανταπόδοση των έργων, στον ανθρωποκεντρισμό και στο πελατοκεντρικό σχεδιασμό κατάφερε να μέσα από μια σειρά ενεργειών να ανακούφιση και να στηρίξει αρκετά νοικοκυριά που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Η επιχείρηση κατέχει υψηλή τεχνογνωσία για την διαχείριση του κύκλου νερού όπου σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δυνατότητες επέκτασης τόσο σε γεωγραφική ανάπτυξη όσο και με είσοδο σε νέες αγορές και συμπληρωματικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά και στην αειφορία του υδρολογικού κύκλου.

Λόγω της υψηλής ταμειακής ρευστότητας και σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επιλογές για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία, για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και ιδεών εξασφαλίζει την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης και θέτει σοβαρές βάσεις για μετέπειτα κερδοφορία με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων αφενός και των πελατών αφετέρου.