Σημαντική βελτίωση του δείκτη Κεφαλαιακής επάρκειας (SolvI), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 608% έναντι 288% στο α εξάμηνο του 2013, εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Εθνική Ασφαλιστική.

Η παραγωγή το α εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 360 εκατ. ευρώ έναντι 324 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στον κλάδο Ζωής η παραγωγή αυξήθηκε κατά 19,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 φθάνοντας τα 228 εκατ. ευρώ. Άνοδο 27,3% σημείωσε η νέα παραγωγή στον κλάδο Ζωής που διαμορφώθηκε σε 25,2 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο έναντι 19,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η εταιρεία έχοντας σταθεροποιηθεί σε κερδοφόρα αποτελέσματα, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, παρουσιάζει κέρδη προ φόρων 52,4 εκατ. ευρώ και κινείται εντός του προϋπολογισμού για το 2014. Παράλληλα, βελτιώνει τον δείκτη Κεφαλαιακής επάρκειας (SolvI) ο οποίος διαμορφώνεται στο 608% έναντι 288% στο α εξάμηνο του 2013 και 528% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα και του συνεχούς ελέγχου του κόστους ζημιών ιδιαίτερα στους Γενικούς Κλάδους, όπου ο συγκεκριμένος δείκτης ζημιών (LossRatio) διαμορφώθηκε στα 40,8% το εξάμηνο 2014 από 44,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στο μέλλον, αυξάνοντας διαρκώς τα μερίδια της στην αγορά και πραγματοποιεί όλα όσα θα της επιτρέψουν να προσφέρει τις αρτιότερες δυνατές λύσεις στους Πελάτες της. Επίσης, πραγματοποιεί σειρά επενδύσεων στις υποδομές της με στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της και τον περιορισμό του κόστους της, αναφέρει στην ανακοίνωση.