ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Mε επένδυση άνω των 2,5 εκατ. ευρώ που μπορεί να φτάσει στην ολοκλήρωσή της στα 10 εκατ. ευρώ η Εθνική Ασφαλιστική προχωρεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Το σύστημα θα υποστηρίζει τις λειτουργίες όλων των μονάδων και των συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής και τα οφέλη θα είναι ορατά από το 2015. Το έργο έχει αναλάβει η Fadata σε συνεργασία με την Ernst & Young. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης των εσωτερικών της δομών. Η νέα επένδυση στην τεχνολογία έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των οργανωτικών εργασιών της εταιρείας και κατά συνέπεια την καλύτερη ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού, των στελεχών αλλά των συνεργαζομένων διαμεσολαβούντων της εταιρείας. Επίσης η τεχνολογική αναβάθμιση των εργασιών αναμένεται να οδηγήσει σε ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των ασφαλισμένων και ταχύτερων αποζημιώσεων.

Πηγή: www.imerisia.gr