Στην φώτο ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Chipita
Καθαρά κέρδη 12,079 εκατ. ευρώ εμφάνισε πέρυσι η Chipita η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τους ομολογιούχους για τους όρου του νέου ομολογιακού δανείου. Στα 108 εκατ. ευρώ τα κέρδη της από τη διάθεση του 15% των μετοχών της Edita.

Στην κερδοφορία επέστρεψε πέρυσι ο όμιλος Chipita, με τις πωλήσεις του να ενισχύονται όπως και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων. Αντιθέτως σε επίπεδο μητρικής ο τζίρος υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 εκατ. ευρώ ενώ εμφάνισε ζημιές αν και σημαντικά περιορισμένες σε σχέση με το 2013.

Με βάση τον δημοσιευμένο ισολογισμό, ο τζίρος του ομίλου Chipita (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ανήλθε στα 326,276 εκατ. ευρώ από 319,192 εκατ. ευρώ το 2013 (επαναδιατυπωμένα μεγέθη-σύνολο). Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν στα 20,939 εκατ. ευρώ από αρνητικά αποτελέσματα 1,386 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 12,079 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,156 εκατ. ευρώ το 2013 (επαναδιατυπωμένα μεγέθη-σύνολο) ή ζημιών 18,099 εκατ. ευρώ από (επαναδιατυπωμένα μεγέθη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες).

Σε επίπεδο μητρικής ο τζίρος υποχώρησε στα 96,482 εκατ. ευρώ από 102,661 εκατ. ευρώ το 2013 ενώ οι καθαρές ζημιές περιορίσθηκαν στα 12,615 εκατ. ευρώ από ζημιές 31,241 εκατ. ευρώ το 2013.

Σε ότι αφορά τη συγγενή Αιγυπτιακή εταιρεία Edita, οι μετοχές της οποίας εισήχθησαν αρχές Απριλίου στο Χρηματιστήριο του Καΐρου με παράλληλη διαπραγμάτευση μέσω Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο όμιλος Chipita συμμετείχε στην εισαγωγή με την πώληση του 15% των μετοχών της. Τα καθαρά έσοδα της πώλησης μετά την αφαίρεση των εξόδων συναλλαγής και φόρων ανήλθε για τον όμιλο σε 108 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την κοινή εταιρεία Chipita με Μύλοι Λούλη στην Ινδία, ο όμιλος Chipita συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κοινοπραξίας Grinco Holdings Ltd που θα δραστηριοποιείται στον τομέα των μύλων αλεύρων για την παραγωγή και πώληση αλεύρων στην Ινδία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 1,4 εκατ. ευρώ και το μερίδιο του ομίλου ανέρχεται στο 40%.

Εν τω μεταξύ και σε ότι αφορά τα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας, στις 16 Φεβρουαρίου υπογράφηκαν τροποποιήσεις των αρχικών συμβάσεων των δανείων με τη Γενική Τράπεζα ύψους 23 εκατ. ευρώ και 7 εκατ. ευρώ (υπόλοιπο στις 31/12/2014 10,8 εκατ ευρώ και 3,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της λήξης τους έως τις 22 Ιουλίου του 2015.

Για τις 22 Ιουλίου μετατέθηκε και η παράταση της λήξης του ομολογιακού δανείου των 207 εκατ. ευρώ (υπόλοιπο στις 31/12/2014 187,2 εκατ ευρώ) μετά από έγκριση των ομολογιούχων. Οι όροι του νέου ομολογιακού δανείου (επιτόκιο, χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής κ.λπ.) είναι υπό διαπραγμάτευση με τους ομολογιούχους.

 

Πηγή: www.euro2day.gr