Με αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών έκλεισε το α΄ εξάμηνο της χρήσης 2014 για τον όμιλο J&P Άβαξ. Ειδικότερα, το καθαρό κέρδος των μετοχών μετά την αφαίρεση των φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα, σε προ φόρων βάση ο όμιλος κατέγραψε κέρδος 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ στο 1ο εξάμηνο του 2013.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 241,7 εκατ. ευρώ έναντι 169,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 42,2% καθώς σταδιακά εισέρχονται περισσότερα έργα στο στάδιο της εκτέλεσης. Η σημαντική βλετίωση του κύκλου εργασιών επηρέασε θετικά το μεικτό κέρδος, το οποίο ενισχύθηκε κατά 91,5% στα 46,4 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ πέρυσι ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους κινήθηκε ανάλογα, διευρυμένο στο 19,2% έναντι 14,3% το 2013.

Αύξηση σημείωσε ο καθαρός δανεισμός ως απόρροια των καθυστερήσεων στην είσπραξη των απαιτήσεων του ομίλου από το Ελληνικό Δημόσιο για εκτελεσθείσες εργασίες. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 534,3 εκατ. ευρώ την 30.06.2014, αυξημένος έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους αλλά μειωμένος σε σχέση με το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014 κατά 21 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: Χρηματιστήριο (Έντυπη Έκδοση)