Στην πρόσληψη 170 ατόμων σε βάθος τριετίας θα προχωρήσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), όπως αποφάσισε η διοίκηση του ομίλου, ενώ ήδη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 πραγματοποιήθηκαν 84 προσλήψεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια υλοποιεί ήδη πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του, στο πλαίσιο προγράμματος πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης για την περίοδο 2016-2020.

Σε αυτό εντάσσονται:

-Η υλοποίηση προγράμματος ολιστικής ασφάλειας.

-Συγκεκριμένες δράσεις για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

-Μέτρα για την ενδυνάμωση και βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας και την καλύτερη επικοινωνία με τους εργαζόμενους του ομίλου.

-Περαιτέρω βελτιστοποίηση της κερδοφορίας.

-Διαρκής προσαρμογή των ενεργειακών προϊόντων που παρέχει η εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Ειδικά, για το πρόγραμμα ολιστικής ασφάλειας, ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης περιλαμβάνει:

-Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εργαζομένων στα Διυλιστήρια σε θέματα ασφάλειας.

-Δημιουργία σχολής, μέσω της οποίας θα εκπαιδεύεται δομημένα κάθε εργαζόμενος που απασχολείται σε χώρους των Διυλιστηρίων μας, ανεξαρτήτως του εργοδότη του.

-Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προσλήψεων, σε βάθος τριετίας, το οποίο θα λάβει υπόψη και τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις, αλλά και τη σταδιακή ένταξη των νεοπροσληφθέντων στην παραγωγή.