Ζημιές στο εξάμηνο και το β΄ τρίμηνο σημείωσαν τα ΕΛΠΕ. Αντίθετα τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 78 εκατ. στο εξάμηνο, έναντι ζημιών 35 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. “Ο στόχος οικονομιών €80 εκατ. για το σύνολο του έτους αναμένεται να επιτευχθεί”, εκτιμά ο Γ. Κωστόπουλος.

Ζημίες 88 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ  στο α΄ εξάμηνο, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν στα 4,46 δισ., καταγράφοντας πτώση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα EBITDA ανήλθαν στα 78 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 35 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013.

Στο β΄ τρίμηνο τα ΕΛΠΕ κατέγραψαν ζημιές 50 εκατ. και EBITDA 53 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ Τρίμ. 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Οι προκλήσεις για τον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης συνεχίστηκαν στο Β’ Τρίμηνο. Στα αδύναμα περιθώρια διύλισης προστέθηκε η αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές αργού πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής. Παρόλο το δυσμενές περιβάλλον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενίσχυσαν τις λειτουργικές τους επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι σε όλους τους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται, όπως αντανακλάται στα βελτιωμένα οικονομικά τους μεγέθη.

Το διυλιστήριο Ελευσίνας, μετά τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης, σημείωσε ιστορικό υψηλό βαθμού απασχόλησης, με όλες τις νέες μονάδες να παρουσιάζουν ρεκόρ επιδόσεων, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει επιπλέον ώθηση στη συνεισφορά του διυλιστηρίου στα αποτελέσματα του Ομίλου. Τα προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της απόδοσης αποτέλεσαν τη βάση για την αυξημένη λειτουργική κερδοφορία σε όλες μας τις δραστηριότητες με σημαντικά οφέλη στο Α’ Εξάμηνο, ενώ ο στόχος οικονομιών €80 εκατ. για το σύνολο του έτους αναμένεται να επιτευχθεί.

Αναφορικά με τη χρηματοοικονομική μας στρατηγική, προχωρήσαμε με μεγάλη επιτυχία στην πρώτη φάση μιας διαδικασίας διαχείρισης των δανειακών μας υποχρεώσεων, με την έκδοση δυο ομολόγων συνολικού ύψους άνω των €600 εκατ. και την επαναδιαπραγμάτευση του μεγαλύτερου κοινοπρακτικού μας δανείου. Με αυτές τις κινήσεις πετύχαμε τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς και του χρηματοοικονομικού ρίσκου της εταιρείας, με την εξομάλυνση του προφίλ ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων. Τα οφέλη των κινήσεων αυτών θα επηρεάσουν θετικά τα οικονομικά μας αποτελέσματα από το Β’ Εξάμηνο του 2014. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό για τη δέσμευσή και την αποτελεσματικότητά του και τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη τους.»

Κύρια στοιχεία αποτελεσμάτων

Τα λειτουργικά αποτελέσματα σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου των ΕΛΠΕ  παρουσίασαν βελτίωση στο δεύτερο τρίμηνο με κύριους άξονες (α) την απόδοση των μονάδων στα διυλιστήρια, (β) αυξημένη συνεισφορά από τις εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (γ) χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και (δ) σταθεροποίηση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά.

Αντίθετα, αρνητικά συνεχίζουν να μας επηρεάζουν το δυσμενές περιβάλλον για τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια καθώς και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προκαλούν αβεβαιότητα στις αγορές αργού πετρελαίου και αύξηση στο κόστος προμήθειας πρώτων υλών.

Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €49 εκατ. (+133% έναντι του Β’ Τριμ. 2013).

Το τελευταίο εξάμηνο ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής για την αναχρηματοδότηση του Ομίλου, με αύξηση σε διαθέσιμες μακροπρόθεσμες γραμμές και μείωση κόστους, μετά την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους περίπου €620 εκατ. και αναδιαπραγμάτευση υφισταμένων δανειακών συμβάσεων με βελτίωση όρων, αναφέρεται στην ανακοίνωση των ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ -2,16%.

Υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής

Κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου 2014 ο Όμιλος υλοποίησε μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και του υψηλού κόστους χρηματοδότησης, που λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών επηρεάζει όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Συγκριμένα, στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προχώρησε στην έκδοση δυο Ευρωομολόγων, το πρώτο ύψους $400εκατ., με διετή διάρκεια και κόστος 4,625% και το δεύτερο ύψους €325εκατ., πενταετούς διάρκειας και κόστους 5,25%, που ολοκληρώθηκαν στις 16 Μαΐου και 4 Ιουλίου 2014 αντίστοιχα.

Και οι δυο εκδόσεις χαρακτηρίστηκαν από ισχυρή ζήτηση εγχώριων και ξένων επενδυτών, τόσο ιδιωτικών όσο και θεσμικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών βιβλίων προσφορών σε λίγες μόνο ώρες και τη σημαντική υπερκάλυψή τους. Πέρα από την ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, οι εκδόσεις αυτές θα βελτιώσουν το κόστος χρηματοδότησης και τη ρευστότητα της εταιρείας, με θετική επίδραση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση Κοινοπρακτικών Δανείων λήξης 2016 αρχικού ύψους €605 εκατ., με μερική πρόωρη οικειοθελή αποπληρωμή ύψους περίπου €150 εκατ. (πέρα της ήδη προγραμματισμένης αποπληρωμής ύψους €50 εκατ.), χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την έκδοση του δολαριακού ομολόγου ίδιας λήξης. Τα νέα δάνεια έχουν συνολικό ύψος €400 εκατ. και χρόνο αποπληρωμής
μέχρι το 2018.

 

Πηγή: www.euro2day.gr