Ση φωτογραφία διακρίνεται ο κ. Θεόδωρος Δούρος, πρόεδρος της εταιρείας
ΧΡΗΣΗ 2014

Σταθεροποίηση των πωλήσεων και θετικό EBITDA παρουσίασε για το 2014 η εταιρεία Δούρος. Συγκεκριμένα, η εταιρεία λειτουργώντας σε ένα κλίμα μεγάλης ύφεσης της οικονομίας και έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος κατάφερε να συγκρατήσει τον κύκλο εργασιών της, ο οποίος ανήλθε σε 3.775.718,87 ευρώ.

Επιπλέον, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν θετικά και στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση, δηλαδή 116.517,22 ευρώ, ενώ τα μεικτά κέρδη κυμάνθηκαν στα ίδια ποσοστά με την προηγούμενη χρήση, δηλαδή της τάξεως του 55% αντίστοιχα. Παράλληλα, επετεύχθη εξορθολογισμός αποθεμάτων με τη μείωση να διαμορφώνεται στο 11,34%, κάτι που αύξησε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων.

Τέλος, η «Δούρος» αύξησε τις θέσεις εργασίας κατά 14% σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ ενίσχυσε την παρουσία της στο εξωτερικό με τη δημιουργία καταστήματος shop in shop στο Notos Galleries στη Σόφια της Βουλγαρίας.

 

Πηγή: www.imerisia.gr