Το ασταθές διεθνές κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην παγκόσμια αγορά ενέργειας έχει συμβάλει καθοριστικά στην καθυστέρηση υλοποίησης μεγάλων αγωγών. Η χαμηλή αυτή ζήτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χαμηλές τιμές των πρώτων υλών συνεχίζει και ασκεί πίεση στην κερδοφορία του ομίλου ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2014 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ανήλθε σε 84,2 εκ. ευρώ έναντι 87,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας μείωση κατά 4,0%. Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9,1 εκ. ευρώ έναντι 14,6 εκ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 37,5%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 0,5 εκ. ευρώ έναντι κερδών 4,9 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε ζημιές 4,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 4,1 εκ. ευρώ (ζημιές 0,0328 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 2,6 εκ. ευρώ (ζημιές 0,0206 ευρώ ανά μετοχή) το πρώτο εξάμηνο του 2013.

 

Παρόλο που δεν υπήρξε αύξηση του όγκου των πωλήσεων, η ιδιομορφία του κύκλου χρήματος των προς εκτέλεση έργων του πρώτου εξαμήνου του 2014 οδήγησε στην αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 30/06/2014 στα 50,7 εκ. ευρώ έναντι 32,5 εκ. ευρώ την 31/12/2013. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στις 30/06/2014 σε 151,5 εκ. ευρώ.

 

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της σε υψηλό επίπεδο, παραμένοντας ένας από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές σωλήνων παγκοσμίως. Διευρύνοντας συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του και διαθέτοντας πλέον μια από τις πιο πλήρεις προϊοντικές γκάμες, σε συνδυασμό με την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές, ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ διεκδικεί με αξιώσεις μεγάλα και σημαντικά έργα της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων ενέργειας. Ο ενεργειακός αυτός κλάδος εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί λόγω των νέων ενεργειακών έργων και έργων υποδομής τα οποία αναμένονται τα προσεχή χρόνια. Αγορές όπως αυτές της Βορείου Αμερικής, της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Δυτικής / Ανατολικής Αφρικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής υπολογίζεται να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα αυτό.