Το Σωματείο «ΑΞΙΟΤΗΣ» εγκαινίασε το νέο κύκλο εκδηλώσεων του με το επίκαιρο θέμα «Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στη Λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Θεόδωρος Κρίντας, Διευθύνων Σύμβουλος της AtticaWealthκαι Δημήτρης Τσιμπανούλης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ της Νομικής και Μέλος Δ.Σ. του ΑΞΙΟΤΗΣ.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές αφού ανέλυσαν τις όντως περίπλοκες χρηματοοικονομικές παραμέτρους, επεξέτειναν την προσέγγιση τους στις πολιτικές και στρατηγικές προεκτάσεις της ανακεφαλαιοποίησης και στην αναγκαιότητα για μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της με την ενεργό συμμετοχή Ιδιωτικών Κεφαλαίων σ΄αυτήν.

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις γιατί ένα bail- inθα κλόνιζε σοβαρά την αξιοπιστία του Τραπεζικού Συστήματος αλλά και την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες κατ’ εξοχήν θα πλήττονταν από μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος του «ΑΞΙΟΤΗΣ» κ. Γιάννης Αναστασόπουλος στην παρέμβαση του τόνισε ότι η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών συνδέεται άμεσα και με την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων». Για το λόγο αυτό, καλείται η κυβέρνηση χωρίς άλλη καθυστέρηση να ρυθμίσει νομοθετικά τον τρόπο διαχείρισής τους ούτως ώστε η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών να οδηγήσει στην εξυγίανσή τους και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Axiotes

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Τσιμπανούλης Δημήτρης, Αναστασόπουλος Γιάννης, Κρίντας Θεόδωρος.