Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Autohellas ανήλθαν σε €31,2 εκ. κατά το α’ εξάμηνο 2014

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α΄ εξάμηνο 2014 της Autohellas ΟΤΟΕΛ +1,18% ανήλθε στα €67,1 εκ. έναντι €68,6 εκ. του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, για πρώτη φορά την τελευταία τετραετία ο κύκλος εργασιών από μισθώσεις παρουσίασε οριακή αύξηση της τάξεως του 0,45%.

Η σημαντική ενδυνάμωση των τουριστικών αφίξεων κατά το β′ τρίμηνο 2014 και η αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρίας οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά 26,5%, γεγονός που ισοσκέλισε τη μείωση των μακροχρόνιων εταιρικών μισθώσεων.

Ο συνολικός Ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζει οριακή μείωση της τάξης του 2,1% δεδομένου ότι περιλαμβάνει και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οι οποίες κινήθηκαν πτωτικά λόγω επιλογής της Εταιρίας για διακράτηση μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων για κάλυψη των καλοκαιρινών αναγκών.

Περαιτέρω η Εταιρία προχώρησε σε αυξημένες επενδύσεις για αγορές αυτοκινήτων που κατά το α’ εξάμηνο 2014 ανήλθε στα €46 εκ. έναντι €22 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου για να μπορέσει να καλύψει τη σημαντικά αυξανόμενη ζήτηση Ιουλίου-Σεπτεμβρίου όπου συγκεντρώνεται το 57% των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων στο α΄ εξάμηνο 2014, παρουσίασαν κέρδη €2,3 εκ. έναντι ζημιών €2.3 εκ. πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €31.2 εκ. κατά το α’ εξάμηνο 2014, γεγονός που επέτρεψε τη σημαντική επένδυση σε νέα αυτοκίνητα χωρίς αύξηση του δανεισμού.

Στο α΄ εξάμηνο 2014 οι θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Σερβία και Μαυροβούνιο παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών αντιπροσωπεύει το 22,7% του συνολικού τζίρου του Ομίλου.

Η εταιρεία εκτιμά ότι κατά το 2014 η σημαντική αύξηση στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση προς την χώρα μας αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων κατά το εξάμηνο Μαΐου-Οκτωβρίου, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά την αύξηση της κερδοφορίας κατά την ως άνω περίοδο. Παράλληλα οι εταιρικές μακροχρόνιες μισθώσεις εμφανίζουν πλέον σταθεροποίηση μετά από πέντε χρόνια κάμψης.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι από τον Απρίλιο 2014, η Εταιρία εκπροσωπεί πλέον τα εμπορικά σήματα Thrifty και Dollar μετά την εξαγορά τους από την Hertz Int. διεθνώς, δίνοντας έτσι την δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων μέσω παρουσίας σε περισσότερα κανάλια διανομής.

 

Πηγή: www.euro2day.gr