Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του OTE στις 3 Νοεμβρίου 2010.
Είναι επικεφαλής της COSMOTE από το Σεπτέμβριο του 2007, οπότε και ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ τον Ιούνιο του 2009 ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE.
Ο κ. Τσαμάζ εντάχθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ το 2001. Ανέλαβε σειρά θέσεων ευθύνης σε θυγατρικές εταιρίες του ΟΤΕ, όπως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της OTE International, Διευθύνων Σύμβουλος της OTE Investments και Διευθύνων Σύμβουλος της OTE Globe. Παράλληλα, του είχε ανατεθεί η ευθύνη της παρακολούθησης της εξέλιξης του προγράμματος μετασχηματισμού της μητρικής εταιρίας στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας. Έχει επίσης διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό.
Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης. Από το 1998 έως το 2001 εργάστηκε στη Vodafone Ελλάδος ως Εμπορικός Διευθυντής και αργότερα ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εμπορικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, υπεύθυνου για το Εμπορικό και το Οικονομικό τμήμα, καθώς και για τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ποιότητας.
Από το 1991 έως το 1998 εργάστηκε στη Philip Morris Europe S.A., κατέχοντας διαδοχικά τις θέσεις του Διευθυντή Marketing Ελλάδος και Ισραήλ, του Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδος και του Διευθυντή Ανάπτυξης Πωλήσεων Ανατολικής Ευρώπης, υπεύθυνου για 16 χώρες.
Ο κ. Τσαμάζ είναι 49 ετών, έγγαμος με 2 παιδιά και κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά.