Ως μία από τις τέσσερις καλύτερες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε 180 οργανισμούς, στην κατηγορία «Διαχείριση», διακρίθηκε η Τράπεζα Πειραιώς στα ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρήσεων για το Περιβάλλον.

Η τράπεζα χάρη στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει μειώσει από το 2008 την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% ανά εργαζόμενο, εξοικονομώντας έτσι κάθε χρόνο τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ σε λειτουργικά έξοδα.

Με την υποψηφιότητα «The Expandability of a Robust Certified EMS – the Case of Piraeus Bank» η τράπεζα έλαβε την πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο στην κατηγορία «Διαχείριση» για την ανάπτυξη, δομή και λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης η τράπεζα διαγωνίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διακρίθηκε στους τέσσερις κορυφαίους οργανισμούς που πέτυχαν σημαντικά περιβαλλοντικά επιτεύγματα.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή Βρασίδα Ζάβρα, η δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος είναι δεδομένη και διαχρονική. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα της τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης. Με περισσότερες από 700 κτηριακές υποδομές και περισσότερους από 1.000 άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους στο ΣΠΔ, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη που εφαρμόζει ένα τόσο αυστηρό πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το Σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, σημείο αναφοράς για μια πράσινη τράπεζα. Στο σύστημα αυτό καινοτομία αποτελεί η Βάση Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, μια ειδική εφαρμογή μέσω της οποίας παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή η περιβαλλοντική επίδοση κάθε κτηριακής υποδομής ξεχωριστά.

Τα ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρήσεων για το Περιβάλλον απονέμονται κάθε δύο χρόνια σε όσες επιχειρήσεις των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών διακρίθηκαν για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.