Σε ένα ασταθές περιβάλλον, σαν και αυτό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ο Ευρωπαϊκός όμιλος διύλισης Ελληνικά Πετρέλαια καταφέρνει και στηρίζει την Ελληνική οικονομία προσφέροντας θέσεις εργασίας αλλά και εξαγωγική δραστηριότητα. Η εικόνα των διυλιστηρίων στην Ευρώπη είναι τραγική, παρακολουθώντας το ένα κλείσιμο μετά το άλλο. Όμως ας δούμε τη ήταν αυτό που οδηγεί τα Ελληνικά Πετρέλαια σε μια τόσο θετική πορεία. Δύο σημαντικοί παράμετροι έπαιξαν ρόλο, ο 1ος ήταν η αναδιοργάνωση των εταιρειών λιανικής του ομίλου καθώς και η ολοκλήρωση της επένδυσης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, κάτι το οποίο απέφερε πωλήσεις 2,8 εκατ. τόνων πετρελαίου, με αντίστοιχο ποσό εξαγωγών της τάξεως του 50%. Τα Ελληνικά πετρέλαια σημείωσαν 51 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη για το α’ τετράμηνο, αυξημένα κατά 35% σε σχέση με το περσυνό. Η βελτίωση της λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας και η αναδιοργάνωση των πρατηρίων ΕΚΟ και BPκαι η μείωση του κόστους σε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα συνολικά κέρδη του ομίλου. Αντίθετα η επιδείνωση του ευρύτερου κλάδου της διύλισης στην Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα περιθώρια λόγω και της αδυναμίας του δολαρίου σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Το έργο αναβάθμισης του διυλιστηρίου ολοκληρώθηκε το β’ εξάμηνο του 2012, όπου και ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία του, αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιωτική βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα συνολικής αξίας 1,4 δις ευρώ. Το διυλιστήριο αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα της Μεσογείου με βαθμό συνθετότητας Nelson 8.1. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη απόδοση μεσαίων κλασμάτων ( ντίζελ κίνησης, αεροπορικά καύσιμα) , σύγχρονων και περιβαλλοντικά φιλικών προδιαγραφών, που βρίσκονται σε έλλειψη στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης να σημειωθεί ότι η παραγωγή χαμηλής αξίας μαζούτ υψηλού θείου μηδενίζεται σταθερά λόγω και της μειωμένης ζήτησης στην Ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα με την αναβάθμιση του διυλιστηρίου, αναβαθμίστηκαν σημαντικά και το επίπεδο ασφαλείας αλλά και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) και σωματιδίων μειώθηκαν σημαντικά κατά 70.2% και 84.2% αντίστοιχα. Μείωση σημειώθηκε και στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου κατά 11.6%. Η ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά και στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της χώρας.

Στις 16 Μαΐου τα ΕΛΠΕ ολοκλήρωσαν την 1η έκδοση δολαριακού ευρωομολόγου ελληνικής εταιρείας χωρίς πιστοληπτική διαβάθμιση (unrated). Το ύψος της έκδοσης, διάρκειας 2 ετών, ανήλθε στα 500 εκατ. δολ. Αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο και το επιτόκιο στο 4,625% λόγω του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Μια πολύ σημαντική συμφωνία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου του 2014. Ο όμιλος υπέγραψε σύμβαση μίσθωσης για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στον δυτικό Πατραϊκό κόλπο. Πρόκειται για μια κοινοπραξία επιχειρήσεων με βασικό διαχειριστή τα Ελληνικά Πετρέλαια.