Θετικά αποτελέσματα σημείωσε η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. κατά το πρώτο τετράμηνο του 2014, αφού η συλλογή ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση κατέγραψε άνοδο της τάξης του 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2013.

Στην αύξηση της συλλογής των προς ανακύκλωση συσκευών έχουν συμβάλει ιδιαίτερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, σούπερ μάρκετ και πολλά άλλα καταστήματα, που συνεργάζονται με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, τα σημεία λιανικής υπερδιπλασίασαν τη συλλογή τους σε πολλές κατηγορίες συσκευών, όπως είναι ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ειδικά για την ανακύκλωση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών, όπως ψυγεία, λευκές συσκευές και κλιματιστικά, η οριακή αύξηση συλλογής κατά 4%-μετά από συνεχή πτωτική πορεία 3 ετών-είναι ενδεικτική της μικρής ανάκαμψης του κλάδου.

 

Εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στην ανακύκλωση των λαμπτήρων, που παρουσιάζουν 32% μεγαλύτερη συνολική συλλογή, τόσο λόγω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, όσο και λόγω της επέκτασης των συνεργασιών της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. με επιχειρήσεις και δήμους. Σημειώνεται ότι η ανακύκλωση των χαλασμένων λαμπτήρων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι λάμπες σπάνε όταν θάβονται στις χωματερές, με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., κάθε χρόνο περισσότερες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί γνωρίζουν τη δυνατότητα να παραδίδουν προς ανακύκλωση τον πάγιο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) και τα επαγγελματικά μηχανήματα που αποσύρουν. Η συλλογή από την απόσυρση των ειδών αυτών παρουσιάζει στο τετράμηνο αξιοσημείωτη αύξηση 26%.

 

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, η Ανακύκλωση Συσκευών Α,Ε, έχει εντείνει τις προσπάθειες ανάπτυξης υποδομών συλλογής και επεξεργασίας και συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών, δίνοντας έμφαση στην ευαισθητοποίηση των νέων. Ωστόσο, τη συνολικά θετική πορεία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στη χώρα μας δεν ακολουθούν οι δήμοι, οι οποίοι παρότι θα έπρεπε να πρωταγωνιστούν στην ανακύκλωση των μεγάλων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, παρουσιάζουν συνεχώς μειούμενη συμμετοχή.

 

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι τα περιθώρια ανάπτυξης της ανακύκλωσης συσκευών στην Ελλάδα είναι μεγάλα, καθώς η νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώθηκε πρόσφατα στην εθνική νομοθεσία προβλέπει τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των φορέων που εμπλέκονται σε αυτή, ώστε να επιτευχθούν νέοι απαιτητικοί στόχοι, που ορίζουν ως ελάχιστο ποσοστό συλλογής το 65% του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία.

 

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ, έχει ως αντικείμενο την οργάνωση και τον έλεγχο της περιβαλλοντικά ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων ΗΗΕ, με σκοπό την επανένταξη των χρήσιμων υλικών τους στην παραγωγή νέων προϊόντων και την απομάκρυνση από το περιβάλλον των βλαβερών ουσιών που περιέχουν. Με βάση την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, οι οικονομικοί πόροι για την ανακύκλωση των συσκευών προέρχονται από 1,500-μέχρι σήμερα-εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, που παράγουν ή εισάγουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

 

Πηγή: http://www.reporter.gr

Πηγή:www.reporter.gr